Aktuella frågor för SIM

- Utformning av gemensam kunskapsbas för internmedicin i samverkan med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen.

- Slutplanering av Bakjourskursen i Rosersberg.

- Fastställande av schema för SIM-veckan i Göteborg.

SIM-veckan 2015

Specialist eller ST-läkare?

Välkommen till SIM-veckan som bjuder på 5 dagars fortbildning och erfarenhetsutbyte. SIM-veckan, som i 2015 äger rum på Hotel Elite Park Avenue den 28 september till 2 oktober.

Läs mer

Webbutbildning: Klinisk farmakologi för ST-läkare

Socialstyrelsen har tagit fram en patientfallbaserad webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare (se tabellöversikt på fallen nedan). Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Läs mer

Viktigt: Fortbildningsranking

Läkarförbundet genomför nu en fortbildningsranking hos c:a 4 500 medlemmar.

Målgruppen är samtliga medlemmar som är verksamma specialister inom anestesi, barnmedicin, bild- och funktionsmedicin, internmedicin, kirurgi och psykiatri.

Läs mer