Aktuella frågor för SIM

- Utformning av gemensam kunskapsbas för internmedicin i samverkan med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen.

- Utvärdering av Bakjourskursen i Rosersberg.

- Slutplanering av SIM-veckan i Göteborg

Kunskapsprov

SIM erbjuder ett kunskapsprov i internmedicin som erbjuds en gång årligen under SIM-veckan. Provet består av ca 100 fristående kortsvarsfrågor med svarsalternativ. Frågorna täcker alla delar av internmedicinen och utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskivning i internmedicin och SIM´s rekommendationer.

Läs mer

Gratis webbutbildning i klinisk farmakologi för ST-läkare

Socialstyrelsen har tagit fram en patientfallbaserad webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare (se tabellöversikt på fallen nedan). Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Läs mer