Viktigt: Fortbildningsranking

Läkarförbundet genomför nu en fortbildningsranking hos c:a 4 500 medlemmar.

Målgruppen är samtliga medlemmar som är verksamma specialister inom anestesi, barnmedicin, bild- och funktionsmedicin, internmedicin, kirurgi och psykiatri.

Läs mer

SIM-veckan 2014

Specialist eller ST-läkare?

Välkommen till SIM-veckan som bjuder på 5 dagars fortbildning och erfarenhetsutbyte. SIM-veckan, som i 2014 äger rum på Hotel Elite Park Avenue den 29 september till 3 oktober.

Läs mer

Aktuell information från styrelsen

SIM´s styrelse har haft sina första möten efter årsmötet i Uppsala i september. Vi tackar de eminenta styrelsemedlemmar som slutat i styrelsen, vår vetenskaplige sekreterare Anders Gottsäter, Malmö och vår skattmästare Carl-Johan Behre, Göteborg för deras insatser genom åren. Samtidigt välkomnar vi de nyinvalda styrelseledamöterna Håkan Örlefors från Uppsala som blir vår nye vetenskaplige sekreterare och Wafa Kamal från Lindesberg/Örebro som går in som ledamot. 

Läs mer