Bakjourskursen 2017 är avslutad

Stort tack till alla deltagare vid SIMs bakjourskurs den 8-10 maj 2017 på Lejondals slott.

Årets teman var bl a:

Lex Maria och IVO-anmälningar, akutsjukvård för bakjouren, behandling av sepsis, ketoacidos, hyperosmolär hyperglykemi samt hantering av NOAK i akutsituationer .

Nu planerar vi bakjourskursen 2018.

LÄS MER >