Internmedicinsk sommar- och vinterskola

Europeiska Internmedicinska Föreningen (EFIM, European Federation of Internal Medicine) erbjuder årligen en sommar- och vinterskola. Mer information om detta finner du på:

www.efim.org/events/schools

efim-logo