Kallelse till årsmöte 26 september 2018

Se dagordning och bilaga nedan:

Dagordning SIM årsmöte 2018

Stadgeändring förslag till årsmötet 2018