Kunskapsprov

SIM erbjuder ett kunskapsprov i internmedicin som erbjuds en gång årligen under SIM-veckan. Provet består av ca 100 fristående kortsvarsfrågor med svarsalternativ. Frågorna täcker alla delar av internmedicinen och utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskivning i internmedicin och SIM´s rekommendationer.

Läs mer