Anmäl dig till SIMs Kunskapsprov

SIM erbjuder ett kunskapsprov i internmedicin som erbjuds en gång årligen under SIM-veckan. Provet består av ca 80-90 fristående frågor med upp till 5 svarsalternativ. Frågorna täcker alla delar av internmedicin och utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskivning i internmedicin och SIM´s rekommendationer.

Läs mer