MIRCIM 2017

Polska internmedicinska föreningen inbjuder till internmedicinsk fortbildning. MIRCIM har ett uppskattat koncept med korta föreläsningar där fokus läggs på uppdatering inom kliniskt relevanta områden. Läs mer MIRCIMs hemsida genom att klicka på bilden.