Rapport från European Congress of Internal Medicine 2018

Wiesbaden – En reseberättelse från SIM-styrelsenFör några veckor sedan var SIM (Svensk InternMedicinsk förening)-styrelsen samlade för styrelsearbete och nätverkande med Europas Internister, på 17th European Congress of Internal Medicine. Det är European Federation of Internal Medicine (EFIM) som arrangerar kongressen tillsammans med värdlandet/-orten som i år hölls i den gamla kurorten Wiesbaden strax väster om Frankfurt (Tyskland) torsdagen den 30:e augusti till lördagen den 1:a september.

Styrelsen samlades dagen innan för ett internat där framtida arbeten och planering för SIM lades, vilket bland annat kommer presenteras på SIM-veckan i Malmö vecka 39.

Nästan hela styrelsen från SIM var på plats. Denna kongress är en viktig mötesplats för Europas Internister. Vi i SIM tycker är det är viktigt att vara med och påverka aktuella och framtida spörsmål gällande internmedicin både nationellt samt internationellt, där Europa är en viktig aktör för Sverige.

Bland annat har vi glädjen att meddela att Christine Sävervall, ST i Internmedicin i Västra Götalandsregionen, och valbar till SIM-styrelsen vecka 39 på årsmötet i Malmö på SIM-veckan, blev invald som ledamot i Europas Young Internist styrelsegrupp, en underförening till EFIM av unga internister/blivande internister. Vidare modererade SIM’s ordförande, Fredrik von Wovern, med bravur föreläsningarna innan lunch på fredagen (Update in cancer medicine samt The current role and expectations of new therapies).

Efter fredagens föreläsningar hade både Fredrik och Christine möjlighet att närvara och nätverka ytterligare på Faculty dinner i Wiesbadens centrum, med Europas ledande Internister inom EFIM.

Om kongressen kan sägas att den tog vid där förra årets kongress i Milano slutade, där förövrigt SIM även var väl representerat, i viktiga frågor så som hur tar vi hand om samhällets alla världsmedborgare. Detta både på ett humanistiskt men även jämlikt samt behandlings- och kostnadseffektivt sätt. Årets ”tema” var The art of managing clinical complexity: An integrated, patient-centred approach”.

Kongressen ”tjuvstartade” likt OS numera också gör lite innan själva öppningsceremonin (läs föreläsning) med handfasta workshops inom både ultraljud samt Obesity management Force (OMTF) Teaching Course samt ”Less is more”. Senare på kvällen hölls invigningen med en öppningsföreläsning om hur vi mäter olika parametrar samt jämför nationellt och internationellt dessa parametrar inom hälso- och sjukvården samt hur detta samverkar till patientcentrerad vård. Detta är en komplex fråga och konklusionerna var att för att kunna mäta hälso- och sjukvårdssystem med varandra, krävs att vi först enas vad vi menar med just detta, vilket borde inkludera vad patienterna (och övriga populationen värdera mest): till exempel tillgång, kvalitet, effektivitet mm. Gör vi detta?

På fredagen drog kongressen igång med full kraft där det på förmiddagen avhandlades, stundom i två parallella salar, ämnen som digital vård, hur vi hanterar och möter de mest vulnerabla patientpopulationerna, updates i thyroideasjukdomar samt diabetes. Dock kom här lite paradoxal krock ty efter kaffepausen pratade man mycket om hur man ska hantera den redan uppstående och växande ”fetmatsunamin” (vilket man menar det växande problemet med obesitas för folkhälsan). Vad bestod då ”krocken” av? Jo, på kaffepausen serverades kaffe/the och enbart mer än sju sorter kolhydratstinna kakor! Kära internmedicinare, här kommer en annan lärdom från Wiesbaden, om den inte fanns innan, VI måste börja leva som vi lär!

Eftermiddagen fortsatte sedan i rasande tempo med uppdateringar inom gastroesofageal refluxsjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar, hjärtsvikt och förmaksflimmer samt som tidigare nämnt de ämnen som SIM´s ordförande modererade. Vidare pratade man om strategier med fysisk träning hos olika patientgrupper. En rolig föreläsning stod på programmet; Target blood pressure and cholesterol: what do the new guidelines say? Här fick vi höra det europeiska synsättet i denna brinnande fråga och hur vi Europa tolkar vetenskapliga artiklar och hur amerikanerna tolkar utvalda artiklar för sina guidelines. Det är upp till var och en att själv läsa dessa guidelines för att efter noggrant och samvetsgrant övervägande själv avgöra vad som är bäst för den enskilda patienten; Personcentrerad vård!

 

Lördagen blev lite av ett antiklimax. Morgonen började dock fint med nästan klarblå himmel och sol och uppdateringar inom bland annat hematologins värld samt aspekter av ”sex and gender”. Sedan var det dags för kaffepaus (läs ”kakfika”). Det var härefter, i kaffepausen, som ett kraftigt tyskt larm varvat av skrikig tyska ”Aschtung, aschtung…”. Först förstod man inte vad det handlade om men efter kort tid var byggnaden utrymd. Brandlarmet hade gått. Efter lite oroliga minutrar som blev en dryg timme började programmet ånyo för att avslutas i tid på lördagseftermiddagen. Nästa möte träffas vi Europeiska Internister i Lissabon, men redan nu vecka 39 ses vi svenska internister i Malmö!

 

Henrik Bergholtz

SIM-styrelsen