Remissvar avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) har mottagit ovan nämnda remiss och har följande synpunkter:

Det är värdefullt att denna beredskap regleras och SIM ställer sig därför positiv till föreskrifterna i stort.

Det framgår emellertid inte klart av föreskriftsförslaget hur en internationell insats ska initieras och ledas. Det var just dessa aspekter som ledde till problem vid tsunamin och följaktligen har en av de viktigaste aspekterna inte beaktats fullt ut.

I förslag till överenskommelse talas om läkare inom specialiteten akutmedicin, vilket är felaktigt formulerat. Mer korrekt vore t e x formuleringen specialist med akutmedicinsk kompetens.

Malmö 10 02 25
För SIM-styrelsen

Klas Sjöberg

Ledamot SIM
ÖL Akutcentrum Malmö
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
040 33 10 00