Remissvar: Donation och tillvaratagande av organ, vävnadeer och celler samt biobanker

Remiss – Donation och tillvaratagande av organ, vävnadeer och celler samt biobanker – Svar senast 14/9

Besvarad av Björn andersson och Klas SJöber 0909