Remissvar: Etiska regler för läkemedelsföretagen

2009-02-01

Svenska Läkaresällskapet
Marie-Louise Schyberg
Nämndsekreterare

Remissvar  angående “Etiska regler för läkemedelsföretagen”.
Svensk Internmedicinsk Förening har tagit del av och ställer sig bakom de förslag till förändring av regelverket som föreslås.

Anette Sandström
Facklig sekreterare Svensk Internmedicinsk Förening