Remissvar: Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

090602

Svenska Läkaresällskapet har från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket erhållit bifogad remiss ?Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel?.

Hej!

Beklagar fördröjt svar från SIM men vi inskränker oss till en kort kommentar.

Om olika generiska läkemedel har olika prisläge och tillgången varierar riskerar pat att få betala olika pris för samma preparat vid olika tillfällen. Det är inte optimalt. Patientperspektivet bör tillgodoses.

Med vänliga hälsningar