Remissvar: Patientens rätt ? Några förslag för att stärka patientens ställning

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/117565

SIM:s styrelse har följande synpunkter på patientsäkerhet.

Styrelsen för Svensk Internmedicinsk  Förening anser att vårdgarantin ej är aktuell inom Internmedicin. Detta bygger vi på att de största volymerna, speciellt inom slutenvården, är akutsjukvård vilket gör att patienterna får behandling inom timmar.

På öppenvården styr den medicinska prioriteringen urvalet patienter som väntar längre än vårdgarantin och som inte har medicinska åkommor som kräver snabbare besök.

Svensk Internmedicinsk  Förenings styrelse vill också peka på att vårdgarantin ibland sätter prioriteringsutredningen ur spel. Vi bygger detta på att man ibland tvingas att lägga ner kraft och resurser för att uppfylla vårdgarantin framför att arbeta efter de medicinska prioriteringarna.

Svensk Internmedicinsk Förening vill också peka på patientens egenansvar när det är möjligt. Detta kan bl a utnyttjas i återbesök på öppenvårdsmottagningar då patienter vid försämring själv tar kontakt med mottagningar och får framflyttat återbesökstiden.

Angående frågan om utseende av fast vårdkontakt vill Svensk Intermedicinsk förening peka på att patientansvarig läkare (och när det är erforderligt patientansvarig sjuksköterska) alltid finns utsedd. Att ytterligare vårdkontakt utses verkar därför inte nödvändigt.

För  Svensk Internmedicinsk Förening

Michael Freitag
vicedirektör Herlews Hospital
mianfr01@heh.regionh.dk