Remissvar: Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Styrelsen för svensk intermedicin (SIM) har tagit del av remissen och
ställer sig positiv till en förändring av lagen i enlighet med vad som
föreslås.

Cecilia Mattsson
vice ordförande, SIM