Remissvar: Remissvar till Sveriges Läkarförbund angående bedömning och poängsättning vid SPUR-inspektioner

2008-11-18

Sveriges Läkarförbund
Box 5610
114 86  STOCKHOLM

Remissvar till Sveriges Läkarförbund angående bedömning och poängsättning vid SPUR-inspektioner

Svensk Internmedicinsk Förening har tagit del av förslaget beträffande bedömning och poängsättning vid SPUR-inspektioner. Vi ställer oss bakom förslaget med  anmärkningen att vi ej ställer oss bakom kravet att det skall finnas tillgång för att disputera läkare vid enheten. Vi vill betona att man på ett mycket lätt sätt kan organisera handledningen i denna del på ett annat sätt genom att organisatoriskt skapa tillgång till disputerade läkare och forskningsmöjligheter vid en enhet som ligger utanför kliniken.

 

Mikael Köhler
Ordförande Svensk Internmedicinsk Förening