Primärjourskursen i Örebro 4-6/2-19 är fulltecknad

De 24 platserna till kursen fylldes snabbt.

Läs mer om primärjourskursen