Save the date: 15 nov – skrivning i gemensamma kunskapsbasen

En webbaserad skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna är under utveckling. Premiär den 15 november mellan kl 8.30-12.00 i din datasal (eller motsvarande) på hemorten eller i regionen.

Anmälan kommer att vara öppen mellan 1/9-15/10. Anmälan av deltagare ska göras av studierektor eller ST-chef/verksamhetschef på respektive sjukhus efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektor eller ST-chef/verksamhetschef säkerställer genom anmälan att skrivningen kommer att genomföras med skrivningsvakt.

Skrivningen kostar 500kr och faktureras till den klinik som uppgivits i anmälan. Inga anmälningar kan registreras efter deadline 15 oktober.

Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi och diabetologi, gastroenterologi och hepatologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungsjukdomar och njurmedicin.

Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen på 2-4e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen.

Vi rekommenderar ingen särskild inläsningstid. Det finns inga instuderingsfrågor tillgängliga. Testet består av 90 st flervalsfrågor med 5 svarsalternativ inkl vet ej. 1p ges för rätt svar. Minus 0,33 poäng för fel svar och 0 p för “vet ej”. Testet utförs enskilt och utan hjälpmedel. Deltagande i kunskapstestet påverkar inte din ST-plan, utan ska ses som en merit.

Efter godkänt test erhålls i anslutning ett diplom i PDF-format som ska signeras av din studierektor på orten alt ST-chef eller verksamhetschef.

 

Skrivningen 2019 sker i november och lika så november 2020.

Mer information publiceras löpande på denna sida.

 

Läs kompetensbeskrivningen genom att klicka på följande pdf-länk:

Kompetensbeskrivning av den gemensamma kunskapsbasen reviderad 20180201

 

Vid ev frågor kan du kontakta jan.bergman@tiohundra.se

Bild