Save the date: 15 nov – skrivning i gemensamma kunskapsbasen

En skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna är under utveckling. Premiär den 15 november i din datasal (eller motsvarande).

Studierektorer på respektive sjukhus ansvarar för att anmäla deltagare till skrivningen efter genomförd gemensam kunskapsbas. Studierektorn säkerställer genom anmälan att skrivningen kan genomföras med skrivningsvakt. Skrivningen kan tidigast genomföras efter 4e året på ST.

Skrivningen erbjuds i samarbete med övriga specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna.

Mer information publiceras löpande och anmälan öppnas i augusti.