Kunskapsprov i den gemensamma kunskapsbasen 2019 15 november – anmälan stängd

Ett webbaserat kunskapsprov i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna kommer att kunna skrivas den 15 november mellan kl 8.30-12.00 på ditt sjukhus eller regionen. Om du inte hann anmäla dig i år – håll utkik efter ny chans nästa år!

  • Anmälan är nu stängd. Inga anmälningar kan registreras efter deadline 15 oktober. Alla studierektorer kommer att få mer praktisk information i god tid före provet.

Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi och diabetologi, gastroenterologi och hepatologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungsjukdomar och njurmedicin.

Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen på 2-4e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen.

Vi rekommenderar ingen särskild inläsningstid. Det finns inga instuderingsfrågor tillgängliga. Testet består av 90 st flervalsfrågor med 5 svarsalternativ inkl vet ej. 1p ges för rätt svar. Minus 0,33 poäng för fel svar och 0 p för “vet ej”. Testet utförs enskilt och utan hjälpmedel. Deltagande i kunskapstestet påverkar inte din ST-plan, utan ska ses som en merit.

Efter godkänt test erhålls i anslutning ett diplom i PDF-format som ska signeras av din studierektor på orten alt ST-chef eller verksamhetschef.

Läs kompetensbeskrivningen genom att klicka på följande pdf-länk:

Kompetensbeskrivning av den gemensamma kunskapsbasen reviderad 20180201

Information till anmälare och deltagare

Syfte

Kunskapstest avseende den Gemensamma kunskapsbasen för blivande specialister i den Internmedicinmedicinska familjen

Målgrupp

ST-läkare i internmedicin , kardiologi, hematologi, geriatrik, gastroenterologi och hepatologi, endokrinologi och diabetologi, lung- och njurmedicin

Instruktioner

Testet består av 90 st flervalsfrågor med 4 svarsalternativ och alternativet Vet ej.

  • Besvara alla frågor genom att klicka för alternativet som du anser är mest korrekt. Rätt svar ger 1 poäng. Fel svar ger -0,33 poäng och Vet ej ger 0 poäng
  • Du kan navigera igenom frågorna genom att använda panelen högst upp till vänster.
  • Du kan bara fylla i och svara på varje fråga en gång.
  • Du kan markera en fråga, för att lättare hitta om du vill återvända till den senare efter att ha besvarat andra frågor före denna.
  • Välj svara för att lämna in ditt svar på kunskapstestet.
  • Efter att du slutfört testet får du en sammanfattning av ditt resultat och du kan gå igenom frågorna du lämnat in.

Tidsåtgång

Kunskapstestet har en tidsgräns på 3,5 timmar. Du kan bara genomföra kunskapstestet en gång på den inloggning som ges vid testet.

Utvärdering

Efter testet kommer en utvärdering och en möjlighet att ge synpunkter.

Testresultat

Gräns för godkänt test är 2/3. Efter godkänt kunskapstest kommer din studierektor/AT-chef/Verksamhetschef att få ett diplom som vederbörande skriver under och ger till dig, som intyg på att du klarat testet.

Vid ev frågor kan du kontakta jan.bergman@tiohundra.se