SIM:s årsmöte 2020 genomfört

SIM höll årsmöte digitalt 19/11. Hela styrelsen sitter kvar kommande verksamhetsår med tillägg av en ny ledamot; Martin Serrander från Nyköping. Protokoll från mötet publiceras när det är justerat. Nästa år hoppas vi att kunna ha traditionellt årsmöte på SIM-veckan igen!

Styrelsen hade även ett förslag på omarbetade stadgar inför årsmötet, men eftersom förslaget publicerades sent kommer beslut tas vid ett extra årsmöte 21/12 kl 17. Kallelse till mötet kommer till medlemmarna på e-post. Se förslag nedan.