Välkommen på årsmöte!

SIM:s årsmöte kommer äga rum onsdag 10/11 under SIM-veckan. Alla medlemmar är välkomna. Mötet sker på plats i Malmö kl 16:30. Agenda kommer att skickas ut till alla medlemmar och de som vill kommer ha möjlighet att delta via länk. All anmälan till digital medverkan sker via medlemsutskick, inte på hemsidan.

Styrelsen har förberett ett förslag till ändrade stadgar inför årsmötet. Stadgeförändringen syftar till att möjliggöra att vi blir medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Detta för att våra medlemmar ska kunna ta del av det som SLS erbjuder. Läs förslaget nedan samt agenda för mötet.