Välkommen på extra årsmöte

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kunde av tekniska skäl inte avhandlas på ordinarie årsmöte. Ett extra årsmöte med denna fråga kommer hållas digitalt 10/12 kl 13 och då kommer vi även ha möjlighet att genomföra fyllnadsval till styrelsen av från årsmötet adjungerad ledamot. Länk kommer att publiceras här kort före mötet.