Vill du presentera ditt vetenskapliga arbete på SIM-veckan 2019? Du får 50% rabatt på anmälan och tävlar om resestipendium!

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) erbjuder ST-läkare att skicka in sitt vetenskapliga arbete inom ramen för ST i internmedicin.

Styrelsen för SIM kommer granska och värderade inskickade arbeten. Författare av de arbeten som anses vara av högst kvalitet kommer att få presentera sina arbeten vid SIM-veckan 2019.

Alla som skickar in sina arbeten och gör en tidig anmälan till SIM-veckan belönas med 50% reduktion av anmälningsavgiften till SIM-veckan. De kommer att få presentera sitt arbete under fikapauser under SIM-veckan och har även chans att vinna stipendium för deltagande vid Europeiska Internmedicinska Föreningens vinterskola/sommarskola 2019/2020.

Möjlighet att komma till SIM-veckan och presentera sitt arbete är en förutsättning för att bli aktuell för priset.

Ansökningar välkomnas genom mail till styrelsen@sim.nu, bifoga ditt arbete till mailet.
Senaste ansökningsdag är den 18 augusti 2019.