Presentera ditt vetenskapliga arbete/fallrapport och få chans att vinna resestipendium?

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) erbjuder ST-läkare att skicka in sitt vetenskapliga arbete inom ramen för ST i internmedicin.

Styrelsen för SIM kommer granska och värderade inskickade arbeten. Författare av de arbeten/fallrapporter som anses vara av högst kvalitet kommer att få presentera sina arbeten vid SIM-veckan 2019.

Alla som skickar in sina arbeten och gör en tidig anmälan till SIM-veckan har chans att vinna ett resestipendium. Resestipendiumet gäller för deltagande vid Europeiska Internmedicinska Föreningens vinterskola/sommarskola 2019/2020.

Möjlighet att komma till SIM-veckan och presentera sitt arbete är en förutsättning för att bli aktuell för priset.

Ansökningar välkomnas genom mail till styrelsen@sim.nu, bifoga ditt arbete till mailet.
Senaste ansökningsdag är den 18 augusti 2019.