Vill du presentera ditt vetenskapliga arbete på SIM-veckan 2018? Du får 50% rabatt på anmälan och tävlar om resestipendium!

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) erbjuder ST-läkare att skicka in sitt vetenskapliga arbete inom ramen för ST i internmedicin (delmål 19).

Styrelsen för SIM kommer granska och värderade inskickade arbeten. Författare av de arbeten som anses vara av högst kvalitet kommer att få presentera sina arbeten vid SIM-veckan 2018.

Alla som skickar in sina arbeten belönas med 50% reduktion av anmälningsavgiften till SIM-veckan och de som därefter presenterar arbetet på SIM-veckan har chans att vinna stipendium för deltagande vid Europeiska Internmedicinska Föreningens sommar- eller vinterskola.

Möjlighet att komma till SIM-veckan och presentera sitt arbete är en förutsättning för att bli aktuell för priset.

Ansökningar välkomnas genom mail till styrelsen@sim.nu, bifoga ditt arbete till mailet.
Senaste ansökningsdag är den 28 augusti 2018.