Aktuella frågor för SIM

 

  • Planering av primärjourskurs i Norrköping 2018 och Örebro 2019.
  • Planering av SIM-veckan 2019.
  • Planering av Bakjourskursen 2019.
  • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen