Aktuella frågor för SIM

  • Planering och genomförande av:
    • SIM-veckan i Stockholm, september 2019.
    • Framtida primärjourskurser och bakjourskurs
  • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen.
  • Vi utarbetar rekommendationer för specialisttjänstgöring i Internmedicin enligt SOSFS 2015:08.