Aktuella frågor för SIM

 • Anpassa kursutbud och verksamhet utifrån riktlinjer för Covid 19
 • Planering och genomförande av bl a:
  • Primärjourskurs Örebro 28-30/3 2022
  • Mellanjourskurs Södertuna 31/3-2/4 2022
  • Intermediärvårdskurs 25-29/4 2022
  • Bakjourskurser 2-4/5 samt 29-31/8 2022
  • SIM-veckan hösten 2022
  • Europeisk Winter School 2023
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination.
 • Utveckla utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Vi utarbetar rekommendationer för specialisttjänstgöring i Internmedicin enligt SOSFS 2015:08 samt HSLF-FS 2021:8 med förhoppningar att vara klara våren 2022.