Aktuella frågor för SIM

 • Anpassa kursutbud och verksamhet utifrån riktlinjer för Covid 19
 • Planering och genomförande av bl a:
  • Primärjourskurs digitalt 9 juni 2021 (fullbokad)
  • SIM-veckan 8-12 november 2021
  • Förberedelser för Europeisk Winter School 2022
  • Specialisttentamen 1/10 2021
  • Skrivning för den gemensamma kunskapsbasen 12/11 2021
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination.
 • Vi utarbetar rekommendationer för specialisttjänstgöring i Internmedicin enligt SOSFS 2015:08.