Aktuella frågor för SIM

 • Planering och genomförande av bl a:
  • Progress test 17/11 2023
  • Europeisk Winter School 11-17/2 2024
  • Deltagande på ECIM i Istanbul 6-9/3
  • Mellanjourskurs 20-22/3
  • Bakjourskurs 22-24/4 2024
  • Intermediärvårdskurs 22-26/4 2024
  • Primärjourskurs i Örebro 20-22/5 2024
  • Möte med studierektorsnätverket digitalt våren 2024
  • Specialisttentamen 23/9 2024
  • Studierektorsmöte 23/9 2024
  • SIM-veckan 24-27/9 2024 i Uppsala
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination, nu i form av ett progresstest
 • Utveckla ST-utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Arbeta vidare med frågan om strukturerad utbildning för specialister
 • Implementering av nya Curriculum Internmedicin
 • Implementering och utveckling av Choosing Wisely – Kloka kliniska beslut – i Sverige