Aktuella frågor för SIM

 • Planering och genomförande av bl a:
  • Deltagande på ECIM i Istanbul 6-9/3
  • Mellanjourskurs 20-22/3
  • Bakjourskurs 22-24/4 2024
  • Intermediärvårdskurs 22-26/4 2024
  • Primärjourskurs i Örebro 20-22/5 2024
  • Möte med studierektorsnätverket digitalt 26/4
  • Specialisttentamen 23/9 2024
  • Studierektorsmöte 23/9 2024
  • SIM-veckan 24-27/9 2024 i Uppsala
  • Primärjourskurs i Umeå 11-13/11 2024
  • Kunskapsprov i Gemensamma Kunskapsbasen 22/11 2024
  • Europeisk Winter School prel 9-15/2 2024
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination
 • Utveckla ST-utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Arbeta vidare med frågan om strukturerad utbildning för specialister
 • Arbete i nya arbetsgrupper: POCUS, Kloka Kliniska Val och Intermediärvård
 • Implementering av nya Curriculum Internmedicin