Aktuella frågor för SIM

 • Planering och genomförande av bl a:
  • Möte med studierektorsnätverket 1/6 2023
  • SIM-veckan 10-13/10 i Göteborg
  • Europeisk Winter School prel 11-17/2 2024
  • Primärjourskurs i Örebro 20-22/5 2024
  • Mellanjourskurs våren 2024
  • Intermediärvårdskurs våren 2024
  • Bakjourskurs våren 2024
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination, nu i form av ett progresstest
 • Utveckla ST-utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Arbeta vidare med frågan om strukturerad utbildning för specialister
 • Implementering av nya Curriculum Internmedicin
 • Implementering och utveckling av Choosing Wisely – Kloka kliniska beslut – i Sverige