Aktuella frågor för SIM

  • Planering och genomförande av:
    • Primärjourskurs i Norrköping dec 2018 och Örebro feb 2019.
    • Young internists dagarna i Kungälv, mars 2019
    • Bakjourskursen i Lejondals slott, maj 2019.
    • SIM-veckan i Stockholm, september 2019.
  • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen