Aktuella frågor för SIM

 • Planering och genomförande av bl a:
  • Möte med studierektorsnätverket 4/10 2022
  • SIM-veckan 3-7/10 2022 i Göteborg
  • Tentamen i Internmedicin 3/10 2022
  • Kunskapsprov i den gemensamma kunskapsbasen 18/11 2022
  • Primärjourskurser i Norrköping v 48 2022 och i Örebro v 13 2023.
  • Mellanjourskurs våren 2023
  • Europeisk Winter School 2023
  • Intermediärvårdskurs våren 2023
  • Bakjourskurs maj 2023
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination, nu i form av ett progresstest
 • Utveckla ST-utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Vi utarbetar rekommendationer för specialisttjänstgöring i Internmedicin enligt SOSFS 2015:08 samt HSLF-FS 2021:8 med förhoppningar att vara klara efter sommaren 2022.
 • Implementering och utveckling av Choosing Wisely – Kloka kliniska beslut – i Sverige