Aktuella frågor för SIM

 • Anpassa kursutbud och verksamhet utifrån riktlinjer för Covid 19
 • Planering och genomförande av bl a:
  • SIM-veckan 8-12 november 2021
  • Skrivning för den gemensamma kunskapsbasen 12/11 2021
  • Förberedelser för Europeisk Winter School 14-19/2 2022
  • Primärjourskurs Örebro 28-30/3 2022
  • Mellanjourskurs Södertuna 31/3-2/4 2022
  • Bakjourskurser 2-4/5 samt 29-31/8 2022
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination.
 • Utveckla utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Vi utarbetar rekommendationer för specialisttjänstgöring i Internmedicin enligt SOSFS 2015:08 samt HSLF-FS 2021:8.