Christine Sävervall vald till Ordförande för SIM

SIM:s årsmöte 2023 ägde rum 11/10 i samband med SIM-veckan. Anna-Clara Collén avgick som ordförande och lämnade över till Christine Sävervall från Lund/Malmö. Mårten Söderberg lämnade styrelsen efter många års fantastiskt arbete. Peter Hällgren Nordhage från Göteborg valdes in som ledamot.

Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 500 kronor med anledning av att vi nu blir medlemsförening i Svenska läkaresällskapet. Protokollet kommer att publiceras när det är justerat.