ECIM Aten 2023

EFIM:S årliga internmedicinska kongress gick av stapeln 15-19/3 i Aten och SIM var representerade som både moderatorer och deltagare. Under 2024 kommer ECIM äga rum i Istanbul. Få mer information om våra internationella möten på www.efim.org och boka Istanbul 2024!

Läs mer här!