Fortbildning för specialister

SIM vill uppmärksamma Läkarförbundets rekommendationer om 10 dagars extern fortbildning per år för specialister. Vilka kurser och konferenser är du anmäld till i år?

Läs mer här