Europeiska rekommendationer för specialistkompetens i internmedicin

SIM har översatt de europeiska rekommendationerna för specialistkompetens i internmedicin.

Ladda ner dokumentet: Europeiska utbildningskrav för specialistkompetens i Internmedicin