SIM har valt ny ordförande!

På årsmötet 10/11 2021 valdes Anna-Clara Collén från Göteborg till ny ordförande för Svensk Internmedicinsk Förening. Vi tackar avgående ordförande Fredrik von Wowern för ett långt och givande ordförandeskap.

Som nya ledamöter valdes även Henrik Norrsell och Karolina Forssén. Se hela styrelsen med kontaktuppgifter här. Årsmötesprotokollet kommer publiceras efter justering.