SIM:s Primärjourskurs i Örebro är fullbokad

SIM kommer genomföra primärjourskursen i Örebro som planerat 1-3/2 2021. Som vanligt var det högt söktryck och kursen blev fullbokad på några dagar.

Läs mer