SIM:s Primärjourskurs i Örebro är inställd

SIM:s Primärjourskurs i Örebro kan tyvärr inte genomföras som planerat, detta p g a rådande pandemi och restriktioner i Örebro. De anmälda har erbjudits en digital ersättningsdag 9/6.

I höst kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda någon Primärjourskurs, men förhoppningsvis blir det istället fler kurser under 2022. Nästa kurs i Örebro är 28-30/3 2022.

Läs mer