SIM:s Primärjourskurs i Örebro är uppskjuten

SIM:s Primärjourskurs i Örebro genomförs 7-9/6 istället för 1-3/2, detta p g a rådande pandemi och restriktioner. De anmälda behåller sin plats.

I höst kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda någon Primärjourskurs, men förhoppningsvis blir det istället tre kurser under 2022.

Läs mer