SIM:s Primärjourskurser

SIM kommer genomföra primärjourskursen i Örebro som planerat 1-3/2 2021. Anmälan öppnar 1/10. Tyvärr har vi tvingats ställa in kursen i Norrköping p g a lokala omständigheter relaterade till Covid19. Vi beklagar detta. I nuläget har vi ingen primärjourskurs att erbjuda under hösten.

Välkomna på primärjourskurs!

Läs mer här