Sök SIM:s resestipendium!

SIM delar ut två resestipendium på 10000:- för medlemmar som presenterar internmedicinsk forskning på internationella kongresser. Arbeten inom allmän internmedicin som applicerar kloka kliniska val prioriteras. Styrelsen väljer ut de två sökanden som vi anser bäst speglar ovanstående. Stipendiaterna annonseras på SIM veckan i Uppsala v 39 2024. Stipendiaterna förväntas lämna in en kortare reseberättelse som presenteras på hemsidan senast 4 veckor efter genomförd resa.

Ansökan med kopia på abstract och motivering skickas till vetenskaplig sekreterare henrik.norrsell@vgregion.se. Bifoga uppskattning av kostnader samt ev övriga stipendieansökningar.