Progresstest 17/11 2023

Varje höst anordnas ett progresstest för den gemensamma kunskapsbasen. Provet skrivs på hemsjukhuset och du anmäler dig via din lokala studierektor. Anmälan för årets test stängde 31/10. Om du missade anmälan så går provet varje år fredag v 46 – skriv nästa år!

Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna. Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen.

Läs mer här