Specialisttentamen 1/10 – anmälan är öppen!

Årets Specialisttentamen i Internmedicin äger rum 1/10 kl 13-16 på 4 orter: Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.

Anmälan är öppen. Sista anmälningsdag är 26/9 och alla anmälda kommer att beredas plats. Lokal meddelas senast 28/9 till alla anmälda på respektive ort. Antalet anmälningar kan komma att påverka vilken lokal som används då vi kommer att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Läs mer här