Progresstest 17/11 2023

Varje höst anordnas ett progresstest för den gemensamma kunskapsbasen. Provet skrivs på hemsjukhuset och du anmäler dig via din lokala studierektor.

Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna. Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen.

Läs mer här