Ståndpunkt från SIM gällande organisation av akutmottagningar

På flera av landets akutmottagningar har det skett eller pågår det omorganisation med anledning av tillkomsten av specialiteten akutsjukvård. SIM välkomnar läkare i akutsjukvård på akutmottagningen men vi anser även att internmedicinare har en viktig plats att fylla i första linjens sjukvård. För oss är det viktigt att eventuella omorganisationer inte påverkar ST-utbildning inom internmedicin på ett negativt sätt. För att sammanfatta våra rekommendationer har vi författat en skrivelse som kan användas för att få stöd av våra resonemang vid t ex en lokal omorganisation och för att belysa potentiella risker.

Läs skrivelsen här