Styrelsemöte 100602

Protokoll från styrelsemöte 100602

http://www.sim.nu/pdf/simprotokoll_100602.pdf