Styrelsemöte 120127

Protokoll från styrelsemöte 120127

https://www.sim.nu/pdf/simprotokoll_120127.pdf