Styrelsemöte 120928

Protokoll från styrelsemöte 120928

https://www.sim.nu/pdf/styrelseprotokoll_sim_120928.pdf