Styrelsemöte 121129

Protokoll från styrelsemöte 121129

http://www.sim.nu/pdf/styrelseprotokoll_sin_121129.pdf