Anmäl dig till SIM-veckan 2023!

Kursen riktar sig både till specialister som vill få en bred uppdatering och till ST-läkare. Föreläsningar varvas med väl tilltagna pauser och ett socialt program för att stimulera till diskussioner och erfarenhetsutbyte under hela veckan. SIM:s årsmöte äger rum 11/10 och SIM:s stora fest torsdag 12/10.

En del av programmet riktat till ST-läkarna kommer ha fokus på katastrofmedicin med uppfyllelse av delmål c 12. För specialisterna kommer det ges möjlighet att uppdatera sin handledarutbildning i enlighet med socialstyrelsens krav. Mer information och preliminärt program kommer inom kort.

Årets specialisttentamen blir på måndagen före SIM-veckan inleds. 9/10 kl 13-16:30.

Läs mer här