Den gemensamma kunskapsbasen inom internmedicin

SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig inom ämnesområdet Medicin. Målen för ST-utbildningen ska i normalfallet uppnås på 5 år varav 2 år ska utgöras av den gemensamma kunskapsbasen. Denna upplaga reviderades senast 2021-01-15.

Read More